نرم افزار داروخانه ماندگار

صندوق فروش مکانیزه داروخانه

صندوق فروش مکانیزه -نرم افزار ماندگار صندوق فروش مکانیزه -نرم افزار ماندگار صندوق فروش مکانیزه -نرم افزار ماندگار

مکانیزاسیون داروخانه

در داروخانه ها سیستم صندوق فروش و بحث سرعت در تسویه و در عین حال امنیت مالی داروخانه ها بسیار حیاتی میباشد.

 در طراحی نرم افزار داروخانه ماندگار از روش هایی استفاده شده که بتواند امنیت . دقت و سرعت را در امور فروش. صندوقداری و امور مالی داروخانه کاملا کنترل نماید.

 و برای نیل به این مقصد بابرندهای معتبر در امور سخت افزار همکاری شده است .

نرم افزار داروخانه ماندگار توانایی اجرا شدن بروی تمام کامپیوترهای عادی و لمسی با تمام نسخه های مختلف ویندوز را دارد و در عین حال بروی تبلتها نیز قابل اجرا میباشد

در بحث انتخاب سخت افزار لازم نیست که از سخت افزارهایی با قدرتهای بالا که باعث بروز هزینه سنگین خرید میشود را استفاده نمود.

نرم افزار ماندگار تمام استانداردهای لازم را که باعث میشود نرم افزار با کامپیوترهای عادی به راحتی فعالیت نماید را دارا میباشد که این مزیت در کنترل هزینه ها بسیار تاثیر گذار است

 

تماس با ما