نرم افزار داروخانه ماندگار

نرم افزار داروخانه بیمارستانی

نرم افزار داروخانه نسخه بیمارستانی-

نرم افزار داروخانه نسخه بیمارستانی

به منظور رفع مشکلات داروخانه های بیمارستانی و مکانیزه نمودن داروخانه بیمارستانها از جهت ارایه دارو به بیماران و بخشهای مختلف بیمارستان   نسخه جدید نرم افزار ماندگار با توان اجرا در بخشهای مختلف برای درخواست  اتوماتیک دارو از داروخانه   ارایه شده است

بخشهای مختلف داروخانه اعم از انبار و موجودی . سیستم فروش و سیستم درخواست دارو از بخشهای مختلف  . سیستم مالی و... در این نرم افزار ارایه گردیده است

برای اطلاعات بیشتر لطفا با بخش فروش نرم افزار ماندگار تماس بگیرید6-264086304-021


تگ ها نرم افزار داروخانه نسخه بیمارستانی
تماس با ما