نرم افزار داروخانه ماندگار

نرم افزار درمانگاه , کلینیک

نرم افزار درمانگاه - کلینیک -پاراکلینیک-

نرم افزار درمانگاه , کلینیک ,پاراکلینیک

نرم افزار ماندگار بعد از تولید نرم افزار داروخانه از سال 95 اقدام به عرضه نرم افزار دارو خانه , کلینیک  نموده است

از امکانات این نرم افزار میتوان به اتصال تمام واحدهای یک درمانگاه بهم بصورت زنده و در لحظه اشاره کرد

در نرم افزار  کلیتیک ماندگار   واحد نوبت دهبی . پذیرش . لیست رزرو تمام پزشکان  با ارایه زمانهای خالی

ایجاد پرونده الکترونیک برای تمام مراجعان حتی پانسمان و تزریقات

ارتباط با دارو خانه . 

ارتباط با بخش مالی و حسابداری

ارتباط با مدیریت

ارسال پیامک یاد آوری ویژه بیماران در مورد نوبت

و.......

سیستم صندوق

گزارش فروش

گزارش صندوقدار

گزارش کارکرد هر پزشک و هر بخش

و...

برای اطلاعات بیشتر با بخش فروش تماس حاصل نمایید

021-26408304-6


تگ ها نرم افزار درمانگاه کلینیک پاراکلینیک
تماس با ما