نرم افزار داروخانه ماندگار

نرم افزار مکانیزاسیون داروخانه

نرم افزار مکانیزه داروخانه . نرم افزار داروخانه .ثبت و پذریرش نسخه . صندوق فروش داروخانه .-

با توجه به نیاز داروخانه ها برای مکانیزه نمودن داروخانه

نرم افزار ماندگار با توجه به تمام نیازمندیهای یک داروخانه نرم افزار داروخانه ماندگار را ارایه نمود

ارتباط بین ثبت و پذریرش نسخه و غرفه های آرایشی و بهداشتی با صندوق فروش داروخانه و انبار داروخانه

و ثبت تمام امور مالی به صورت اتوماتیک از ویژگی های این نرم افزار میباشد

سادگی. سرعت . امنیت از تفاوتهای این نرم افزار با نرم افزارهای دیگر میباشد.

ارتباط صندوق فروش داروخانه با دستگاه پرداخت الکترونیک بانکها در این نرم افزار باعث شده سرع و امنیت بیشتری در زمان تسویه تحقق یابد

برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  تماس حاصل نمایید


تگ ها نرم افزار مکانیزه داروخانه . نرم افزار داروخانه .ثبت و پذریرش نسخه . صندوق فروش داروخانه .
تماس با ما