حسابداری داروخانه

امکانات نرم افزار ماندگار برای حسابداری داروخانه

 • خرید و فروش
 • صندوق و خزانه
 • انبار و انبار گردانی
 • حواله و رسید(اتوماتیک)
 • تولید 
 • سیستم قیمت گذاری
 • چک و بانک
 • درآمد و هزینه
 • گزارش سود و زیان
 • ثبت سندها در دو حالت دستی و اتوماتیک
 • سیستم کدینگ های مالی
 • ترازنامه آزمایشی و گزارشهای مالی
 • سود و زیان: برای یک کالا، یک گروه کالاها، در دوره های زمان مختلف
 • ترازنامه منطبق با استانداردهای حسابداری و گزارشات امور مالی و حسابداری (گزارشات متنی و نموداری )
 • گزارشات حسابداری داروخانه: امکان بررسی کارکردها و تهیه گزارشات متنوع ، کنترل میزان فروش ، موجودی صندوق ، کارکرد صندوقدار، سند و….
 • مدیریت غیر متمرکز: امکان نظارت بر کلیه امور حسابداری داروخانه از راه دور بوسیله خط اينترنت و تهیه گزارشات متنوع و اعمال تغییرات 
حسابداری داروخانه

نرم افزار ماندگار دارای یک سیستم اتوماتیک در بخش حسابداری و کنترل امور مالی داروخانه میباشد.

این نرم افزار بصورت کاملا لحظه ای و آنلاین تمام امور داروخانه را کنترل و بمحض انجام هر عمل مالی تمام اتفاقات را در بخشهای حسابداری، انبار و کاربران بصورت اتوماتیک ثبت مینماید.

از بخش سفارش کالا و ورود کالا به انبار تا لحظه فروش هر رویداد مالی کنترل و ثبت میگردد.

در بخش ورود کالا به داروخانه در فاکتور خرید حساب فروشنده بدهکار و موجودی انبار به ازاء دارو و کالاهای خریداری شده افزایش می یابد. در صورت وجود چند انبار میتوانید تعیین نمایید در کدام انبار ثبت گردد و در ضمن امکان جابجایی کالا در انبارها نیز وجود دارد

بعد از فروش، برگشت فروش، برگشت از خرید و ضایعات، سیستم به ازاء هر رویداد ثبت سند مالی آنرا بصورت اتوماتیک انجام میدهد.

فعالیت کاربران نیز در سیستم ثبت و قابل پیگیری میباشد.

نرم افزار با استفاده از سیستم میانگین موزون اقدام به قیمت گذاری کالا و دارو مینماید تا بتوان به سود و زیان واقعی دست یافت.

ثبت چک های دریافتی و پرداختی داروخانه در این سیستم بصورت  جامع دیده شده است و علاوه بر وجود گزارشهای مختلف حتی امکان چاپ بروی چک نیز وجود دارد

گزارش سود و زیان را میتوان برای محدودهای زمانی مختلف از سیستم بدست آورد از یک روز تا دوره های مالی یکساله و یا چند ساله.

نرم افزار حسابداری ماندگار برای داروخانه ها با توجه به تعداد بالای امور مالی در بخش فروش و خرید میتواند در چند حالت اقدام به ثبت سندهای مالی نماید

در بخش حسابداری تکمیلی و پیشرفته این نرم افزار میتوانید  ثبت اسناد را بصورت دستی انجام دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با بخش فروش نرم افزار ماندگار تماس حاصل نمایید. 02126408304

پذیرش و ثبت نسخ

ثبت و پذیرش نسخ، صندوق مکانیزه فروش، انبار و مدیریت موجودی کالا، حسابداری، بروزرسانی اتوماتیک قیمت و قوانین بیمه ای، باشگاه مشتریان، فروش اینترنتی

انبار و مدیریت موجودی کالا

فروش، انبار و مدیریت تامین کالا، مالی و حسابداری، باشگاه مشتریان، سایت و فروش اینترنتی

صندوق فروش

اتوماتیک، ارتباط با pos بانکی

باشگاه مشتریان

کارت خرید، تخفیفات، پروموشن، هدایا، تبلیغات و اشانتیون

سایت و فروش اینترنتی

ارتباط با نرم افزار مالی، ثبت کالا، امور مشتریان و…

مالی و حسابداری

خرید و فروش

حواله و رسید

چک و بانک

درآمد و هزینه

گزارش سود و زیان

ثبت سند دستی

ثبت سند اتوماتیک

کدینگهای مالی

مالی و حسابداری

نرم افزار ماندگار

امکانات نوین نرم افزار ماندگار