حسابداری داروخانه

امکانات نرم افزار ماندگار برای حسابداری داروخانه

 • خرید و فروش
 • صندوق و خزانه
 • انبار و انبار گردانی
 • حواله و رسید(اتوماتیک)
 • تولید 
 • سیستم قیمت گذاری
 • چک و بانک
 • درآمد و هزینه
 • گزارش سود و زیان
 • ثبت سندها در دو حالت دستی و اتوماتیک
 • سیستم کدینگ های مالی
 • ترازنامه آزمایشی و گزارشهای مالی
 • سود و زیان: برای یک کالا، یک گروه کالاها، در دوره های زمان مختلف
 • ترازنامه منطبق با استانداردهای حسابداری و گزارشات امور مالی و حسابداری (گزارشات متنی و نموداری )
 • گزارشات حسابداری داروخانه: امکان بررسی کارکردها و تهیه گزارشات متنوع ، کنترل میزان فروش ، موجودی صندوق ، کارکرد صندوقدار، سند و….
 • مدیریت غیر متمرکز: امکان نظارت بر کلیه امور حسابداری داروخانه از راه دور بوسیله خط اينترنت و تهیه گزارشات متنوع و اعمال تغییرات 
حسابداری داروخانه

نرم افزار ماندگار دارای یک سیستم اتوماتیک در بخش حسابداری و کنترل امور مالی داروخانه میباشد.

این نرم افزار بصورت کاملا لحظه ای و آنلاین تمام امور داروخانه را کنترل و بمحض انجام هر عمل مالی تمام اتفاقات را در بخشهای حسابداری، انبار و کاربران بصورت اتوماتیک ثبت مینماید.

از بخش سفارش کالا و ورود کالا به انبار تا لحظه فروش هر رویداد مالی کنترل و ثبت میگردد.

در بخش ورود کالا به داروخانه در فاکتور خرید حساب فروشنده بدهکار و موجودی انبار به ازاء دارو و کالاهای خریداری شده افزایش می یابد. در صورت وجود چند انبار میتوانید تعیین نمایید در کدام انبار ثبت گردد و در ضمن امکان جابجایی کالا در انبارها نیز وجود دارد

بعد از فروش، برگشت فروش، برگشت از خرید و ضایعات، سیستم به ازاء هر رویداد ثبت سند مالی آنرا بصورت اتوماتیک انجام میدهد.

فعالیت کاربران نیز در سیستم ثبت و قابل پیگیری میباشد.

نرم افزار با استفاده از سیستم میانگین موزون اقدام به قیمت گذاری کالا و دارو مینماید تا بتوان به سود و زیان واقعی دست یافت.

ثبت چک های دریافتی و پرداختی داروخانه در این سیستم بصورت  جامع دیده شده است و علاوه بر وجود گزارشهای مختلف حتی امکان چاپ بروی چک نیز وجود دارد

گزارش سود و زیان را میتوان برای محدودهای زمانی مختلف از سیستم بدست آورد از یک روز تا دوره های مالی یکساله و یا چند ساله.

نرم افزار حسابداری ماندگار برای داروخانه ها با توجه به تعداد بالای امور مالی در بخش فروش و خرید میتواند در چند حالت اقدام به ثبت سندهای مالی نماید

در بخش حسابداری تکمیلی و پیشرفته این نرم افزار میتوانید  ثبت اسناد را بصورت دستی انجام دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با بخش فروش نرم افزار ماندگار تماس حاصل نمایید. 02126408304

نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی و نیرو های مسلح

پذیرش و ثبت نسخ

ثبت و پذیرش نسخ، صندوق مکانیزه فروش، انبار و مدیریت موجودی کالا، حسابداری، بروزرسانی اتوماتیک قیمت و قوانین بیمه ای، باشگاه مشتریان، فروش اینترنتی

انبار و مدیریت موجودی کالا

فروش، انبار و مدیریت تامین کالا، مالی و حسابداری، باشگاه مشتریان، سایت و فروش اینترنتی

صندوق فروش

اتوماتیک، ارتباط با pos بانکی

باشگاه مشتریان

کارت خرید، تخفیفات، پروموشن، هدایا، تبلیغات و اشانتیون

سایت و فروش اینترنتی

ارتباط با نرم افزار مالی، ثبت کالا، امور مشتریان و…

مالی و حسابداری

خرید و فروش

حواله و رسید

چک و بانک

درآمد و هزینه

گزارش سود و زیان

ثبت سند دستی

ثبت سند اتوماتیک

کدینگهای مالی

مالی و حسابداری

نرم افزار ماندگار

امکانات نوین نرم افزار ماندگار