پرینتر نسخه

این چاپگرها که از نسل  پرینترها سوزنی میباشند که برای چاپ بروی انواع نسخ بیمه بسیار مطلوب و قابل قبول میباشند.

سرعت و کیفیت چاپ در این چاپگرها بسیار مهم میباشد و با توجه به اینکه برگه های نسخ بیمه هر سازمان در اندازه و فرم خاصی میباشد وارد نمودن این نسخ به پرینتر و تنظیم محل چاپ بسیار وقتگیر میباشد اما درنسل جدید این چاپگرها این عملیات بصورت اتوماتیک و با سرعتی قابل قبول در سیستم پذیرش نسخ داروخانه انجام میگیرد

برای تهیه این پرینتر بهتر است با شرکت نرم افزاری خود مشورت نمایید چون برخی از نرم افزار ها بخاطر قدیمی بودن آنها با هر چاپگری امکان فعالیت ندارند

نرم افزار ماندگار با تمام چاپگرها passbook  ارتباط دارد و تمام فرم های نسخ بیمه را براحتی و کاملا اتوماتیک چاپ مینماید.