نرم افزار یکپارچه داروخانه

نرم افزار یکپارچه و اتوماتیک داروخانه:

نرم افزار داروخانه ماندگار کاملا یکپارچه میباشد یعنی تمام  امور داروخانه مثل: امور نسخ ,صندوق, انبار, انبار گردانی ,فروش otc , فروش کالاهای آرایشی و بهداشتی ,مالی و حسابداری داروخانه ,باشگاه مشتریان, گزارشات و سایت اینترنتی فروش را بصورت اتوماتیک و یکپارچه بر عهده بگیرد .