اپلیکیشن اندروید برای داروخانه

اپلیکیشن داروخانه

نرم افزار داروخانه قابل اجرا بروی اندروید نرم افزار ماندگار در نسل جدید نرم افزار های خود  سیستم اندروید را نیز بعنوان یک  محیط برای اجرا نرم افزار داروخانه در نظر گرفته است در این  نسخه جدید نرم افزار ماندگار که قابل نصب اجرا بروی اندروید در داروخانه ها میباشد کاربران میتوانند حتی بروی موبایل […]