بهترین نرم افزار حسابداری برای داروخانه

“بهترین نرم افزار مالی و حسابداری برای داروخانه” ویژگی های لازم برای یک نرم افزار که بتواند بعنوان بهترین نرم افزار داروخانه در نظر گرفته شود متعدد است و سعی میکنیم بصورت خلاصه این موارد را عنوان کنیم. 1-” مبتنی بربارکد باشد” یعنی تمام امور داروخانه از قبیل امور نسخ,صندوق,فروش otc,آرایشی و بهداشتی,امور انبار و […]