باشگاه مشتریان داروخانه

نرم افزار باشگاه مشتریان داروخانه

نرم افزار باشگاه مشتریان داروخانه امروزه ارایه سرویسهای جدید و امکانات نوین به مشتریان بسیار  مهم و حیاتی میباشد تبدیل مشتری به مشتریان وفادار و همیشگی و جذب مشتریان جدید برای کسب سود بیشتر و پیشرفت داروخانه بسیار مهم میباشد. اما راهکار ارایه این امکانات در نرم افزار داروخانه ماندگار ارایه گردیده است که در […]